מכלול ההנצחה
ביה"ס להוראת השואה
עצרת יום השואה
אתרים נוספים בקיבוץ
תיירות יד מרדכי
קיבוץ יד מרדכי
מרדכי אנילביץ'