מכלול הנצחה
ביד מרדכי נמצאים מספר אתרי הנצחה ומורשת. האתרים עוסקים בשני נושאים עיקריים- השואה והתקומה. סיור בין האתרים השונים יוצר סיפור היסטורי מרתק המחבר בין עבר, הווה ועתיד.
bhoney@y-m.co.il: טלפון: 08-6720559 052-3923107 פקס:08-6734817 דוא"ל