עצרת יום השואה
משנת 1951 נערכת כל שנה עצרת זכרון ממלכתית בקיבוץ יד מרדכי במוצאי יום הזכרון לשואה ולגבורה. העצרת נערכת לרגלי הגבעה עליה מוצב פסלו של מרדכי אנילביץ'. לעצרת מגיעים אלפי תושבים מהדרום, תנועות נוער, בתי ספר ויחידות צה"ל. הגורמים השותפים בעצרת: מרכז ההסברה של משרד ראש הממשלה הסוכנות היהודית התנועה הקיבוצית קרן חבצלת מורשת- בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' קיבוץ יד מרדכי תנועת השומר הצעיר המועצות האזוריות: חוף אשקלון, יואב, שער הנגב, אשכול, בני שמעון
bhoney@y-m.co.il: טלפון: 08-6720559 052-3923107 פקס:08-6734817 דוא"ל