תכניות לחטיבה העליונה - מוזיאון יד מרדכי

 

 

תכנית לחטיבה העליונה 

ימי העיון כוללים סיורים באתרי ההנצחה בקיבוץ, סדנאות, מפגשים עם אנשי עדות ומלווים בסרטים והרצאות.

 

מבחר נושאים לימי עיון וסמינרים:

 •  מרדכי אנילביץ'– מנהיג המרד בגטו וורשה: הקשר בין האיש לבין קיבוץ יד מרדכי.
 • מרד גטו וורשה:  משמעות המרד וחשיבותו ההיסטורית, ההתארגנות למרד, הפיקוד, מהלכים ותוצאות.   ביקור בשחזור בונקר מילא 18
 • ההתנגדות בגטאות ובמחנות ההשמדה: הכרת סוגים שונים של גילויי התנגדות בתקופת השואה.
 • חיי יום- יום בגטו וורשה: סיפורו של גטו וורשה. פעילות ליד דגם של גטו ורשה (בקנה מידה 1:100) 
 • ילדים בגטו: תפקידי הילדים, היפוך תפקידים במשפחות הכלואות בגטו.
 • הגטאות בפולין: מטרות הגרמנים בתהליך הגטואיזציה, סוגים של גטאות, כיצד שמרו על צלם אנוש בגטאות, היודנראט, המשטרה היהודית וכד'.
 • תהליך ההשמדה: מרצח בבורות ירי להשמדה שיטתית במחנות; ועידת ונזה; "הרוצחים- אנשים רגילים? "
 • האידיאולוגיה הנאצית: אנטישמיות, חוקי נירנברג, בידוד ופגיעה כלכלית, גרוש והשמדה, הנאמנות למנהיג ולא למדינה, חינוך באמצעות תעמולה גזענית.
 • אלף שנות יהדות בוורשה: דגש על יהדות ורשה בין שתי מלחמות העולם.
 • יחסי יהודים פולנים: לפני השואה, במהלכה ולאחר המלחמה.
 • חסידי אומות עולם: הגדרה, החוק, מי היו אנשים אמיצים אלו?
 • סיפורו המיוחד של קיבוץ יד מרדכי: הקמת הקבוץ ע"י חניכי תנועת השומר הצעיר מפולין וסיפור גבורתם במלחמת העצמאות.
 • מלחמת העצמאות בדרום הארץ: הקרבות החשובים בנגב נגד הצבא המצרי שפלש במאי 1948.

סיורים באתרי ההנצחה ביד מרדכי:

 • מוזיאון "משואה לתקומה" המשלב בין שני סיפורים היסטוריים- סיפורו של קיבוץ יד מרדכי וסיפור מרד גטו ורשה.
 • אנדרטת מרדכי אנילביץ': ביקור באנדרטה המשלבת את הנצחת לוחמי מרד גטו ורשה ומגיני קיבוץ יד מרדכי במלחמת העצמאות.
 • אתר שחזור קרבות יד מרדכי במלחמת העצמאות: ביקור בעמדות קרב משוחזרות מ-1948 והכרת חלקו של קיבוץ יד מרדכי בלחימה על הקמת המדינה.
 • קברו של חסיד אומות עולם: ביקור בקברו של חסיד אומות עולם קולונל קובלסקי הקבור ביד מרדכי.
 • בית הקברות לחללי תש"ח ביד מרדכי: סיפור הלוחמים שנפלו בקרבות נגד הצבא המצרי ושחלקם השתתפו שנים מספר לפני כן במלחמה נגד הצורר הנאצי באירופה.

 טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-