תכנית עיבוד המסע לפולין- מוזיאון יד מרדכי

עיבוד המסע לפולין

 

המסע לפולין הוא חוויה רגשית רבת עוצמה המשפיעה עמוקות על עיצוב הזהות האישית והזהות הקולקטיבית של התלמידים. מחשבה רבה הושקעה ביעדים ובמטרות בבניית עיבוד חווייתי, רגשי וערכי בתכנית "עיבוד מסע"

 

נושאים ליום "עיבוד מסע":

·         הקשר בין השואה להקמת מדינת ישראל, כפי שמתבטא בסיפורו של קיבוץ יד מרדכי.

·         עיבוד רגשי של המסע

·         מה למדנו?- מה המסקנות שאיתן יוצאים מהמסע ברמה האישית והחברתית.

·         עיצוב זכרון השואה בישראל.

·         ניצולי השואה- תרומתם להקמת המדינה והיחס אליהם היום.

·         שוויון ערך האדם

 טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-