תכנית השתלמות למדריכי משלחות נוער לפולין


"את אור השמש לא תכבו" -השתלמות למדריכי משלחות לפולין בנושא תנועת הבריחה וההעפלה תתקיים ב6.7.2015 פרטים יפורסמו בקרוב. 
טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: bhoney@y-m.co.il
חפשו אותנו ב-