תנועת השומר הצעיר


 

השומר הצעיר היא תנועת הנוער היהודית ציונית הראשונה בהיסטוריה.

התנועה קמה ב- 1913 מתוך איחוד של שתי תנועות- "השומר"- תנועה שעסקה בחינוך דרך צופיות וספורט ו"צעירי ציון"- תנועת שהוקמה על ידי סטודנטים ועסקה בלמידה של המקורות והתרבות היהודית. התנועה קמה לראשונה בגליציה, ובמהלך מלחה"ע הראשונה התפשטה ברחבי פולין.

תנועת "השומר הצעיר" חרטה על דגלה שלושה ערכי יסוד: ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים.

היות והשומר הצעיר היתה תנועת הנוער היהודית הראשונה - ממנה ינקו ומאדרתה יצאו תנועות נוער אחרות כמו מכבי צעיר, בית"ר, השומר הדתי ואף הצופים העבריים.

 

בשנת 1920 החליטה ועידת התנועה בלבוב על חובת העלייה לארץ וחובת ההגשמה האישית במסגרת משותפת. שם הוכרע אופייה המהפכני של התנועה.

מרגע ההכרעה ההיסטורית בשומר הצעיר לכוון את הבוגרים להגשמה בקיבוץ השומרי בארץ ישראל – התרחב בתנועת הנוער מושג ההכשרה. תנועת השומר הצעיר היתה הראשונה שטוותה מסכת חינוכית זו, המותאמת לכל גיל ושלב, בדרך לעיצוב דמותם ואישיותם של חלוצים מגשימים.

תהליך ההכשרה בתנועה כלל התקדמות הדרגתית, שלב אחר שלב, החל משנות החניכות וההדרכה בקן, דרך שלב חוות ההכשרה וקיבוצי העלייה בהם הוכנו הבוגרים לקראת חיים חלוציים בארץ ועד שלב העליה, הקמת המושבה השומרית והתיישבות בקיבוץ השומרי.

 

הגל הגדול של העלייה השומרית הראשונה הגיע ארצה ברובו כבר ב 1920. רוב השומרים התרכזו בעבודות סלילת כבישים בתנאים קשים ובמקומות שוממים.

ב-1921, במחנה אוהלים על הכביש בין חיפה לעפולה, נוסד קיבוץ א' של השומר הצעיר. ב-1922 עלה הקיבוץ על הקרקע והיה לקיבוץ בית אלפא. באותה שנה נוסד קיבוץ ב' של התנועה, אשר לאחר עלייתו על הקרקע ב-1922 נקרא קיבוץ משמר העמק.

ב-1 באפריל 1927 הקימו חלק מקיבוצי השומר הצעיר את 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר' - תנועה קיבוצית, שהיתה למעשה גם מסגרת פוליטית.

 

בשנות השלושים של המאה העשרים הועבר בהדרגה מרכז הכובד של תנועת "השומר הצעיר" מפולין לארץ-ישראל. מנהיגי התנועה בפולין עלו ארצה ובפולין נשארו הצעירים שעדיין לא עלו ושליחים – חברי הקיבוץ הארצי שבאו מהארץ להדריך את התנועה בגולה ולהנהיגה.

ערב מלחמת העולם השניה מספר חברי "השומר הצעיר" בעולם עמד על 70,000 חניכים הפזורים במאות קנים והכשרות ברחבי העולם. בפולין לבדה היו כ-30,000 חניכים ב 250 קנים.

 

תנועת השומר הצעיר דוגלת בציונות, סוציאליזם ואחוות עמים (שלום) ומתמודדת על הנחלתם של ערכים אלה במציאות הישראלית תוך מחוייבות אישית של כל בוגר תנועה להגשים את ערכיה ולפעול לאורם יום יום.

התנועה רשמה לאורך השנים פרקים מפוארים בהיסטוריה של העם היהודי והמפעל הציוני – למן הקמת ההסתדרות, ביסוס פעילות קק"ל בארץ, הקמת עשרות קיבוצים ברחבי הארץ, קליטת עליה, הובלת המרד בגיטאות, הקמת הפלמ"ח וביסוס צה"ל, פיתוח תרבות יהודית-עברית חדשה ועד חינוכם של רבבות ילדים ובני נוער לאורך השנים.

כיום פועלת התנועה בכל רחבי הארץ ומקיימת תשתית רחבה של 91 קנים המקיפה בני נוער מכל רבדי החברה הישראלית (בני קיבוץ ועירונים, עולים חדשים מרוסיה ומאתיופיה, עיירות פיתוח ואזורים מבוססים).

מסלול ההגשמה של תנועת הנוער הינו תנועת הבוגרים – רשת של עשרות קבוצות שיתופיות ומשימתיות הממוקמות בשכונות ובקיבוצים ומתרכזות בפעילות חינוכית ושינוי חברתי.


לאתר תנועת השומר הצעיר
טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-