עוד על המוזיאון

עוד על המוזיאון

 

מוזיאון "משואה לתקומה" עוסק ברצף האירועים שעברו על העם היהודי בגולה ובארץ במחצית הראשונה של המאה העשרים. הביקור במוזיאון נפתח נוכח תמונת לוחמי תש"ח ששחררו את קיבוץ יד מרדכי מידי הצבא המצרי. לאחר התבוננות בתמונה ובכלי הנשק שהיו בידי הלוחמים הישראליים, וכן בנשק הכבד שהיה ברשות הצבא המצרי, יורדים למרתף שמטרתו: עריכת הכרות עם העם היהודי לדורותיו שגם הלוחמים וגם אנחנו, שייכים אליו.

הירידה במדרגות מחזירה אותנו אחורנית בזמן, לעולם היהודי שהיה ואיננו עוד, עולם עשיר ברוח ובחומר, שחי במשך 2000 שנים בגולה. במרתף האפל והשחור נפגוש בשבעת עמודי ההוויה היהודית שהקיפה את חיי היהודים בארצות הגולה ובתמונות של יהודים מהעיירות הקטנות ומהערים בפולין.

   דרך קיר שמוקדש כולו לילדים, אנחנו מתחילים לעלות במדרגות. העלייה במדרגות מובילה אותנו היישר לגטו ורשה. תוך כדי טיפוס במדרגות נחלוף על יד בית שדרך חלונותיו ניתן לראות את היהודים המסתופפים בבתיהםבקצה גרם המדרגות נעמוד נוכח חומת הגטו כשלצידה קרון השילוחים. נכנס לקרון ודרכו נעלה על גשר המשקיף על דגם של גטו ורשה. הגשר מוביל אותנו לרחוב מילא שהיה בחלקו הצפוני של הגטו. דרך כניסה לבית מס' 18 נרד לבונקר שהפך לסמל מרד גטו ורשה.

ביציאה מהבונקר, בקיר שמולנו, נפגוש במכתב האחרון של מרדכי אנילביץ' ובגטו ורשה בהריסותיו.

  

החלק השני של המוזיאון התקומה מתחיל בספור עליית מאות אלפי ניצולי השואה לארץ- ישראל המנדטורית. המאבק בשלטון הבריטי בשנים 19451948 מתבטא בתמונות של אניות המעפילים ובהקמת 11 הנקודות בנגב במוצאי יום כפורים תש"ז.

   שנת 1947 מאופיינת במאבק ובשמירה על המים לנגב ובהגנה על הנוסעים בכבישים מפני אוכלוסיה ערבית זועמת על החלטת האו"ם מה- 29 בנובמבר 1947.

   עליה נוספת במדרגות מביאה אותנו לקומה העליונה של המוזיאון שעוסקת במלחמת העצמאות בישובים בדרום הארץ, שניסו להדוף את פלישת-הצבא המצרי. שולחנות תבליט של כמה מן הישובים ממחישה את עדיפות הכוח המצרי על פני המגינים של הישובים המותקפים.

 

   דרך מפת התקדמות הצבא המצרי לעבר אשדוד, יורדים במדרגות, חולפים על פני תמונתו של מרדכי אנילביץ' ועושים הכרות עם קיבוץ יד מרדכי בחמש שנותיו הראשונות. מול התמונות ניצב דגם של הקבוץ עם פרוץ הקרבות במאי 1948, כשאליו מופנה קנה תותח מצרי שהביא להרס וחורבן בזמן המלחמה.

מסיימים את הביקור לרגלי אותה תמונה שצפינו בה בתחילת הסיור: לוחמי תש"ח ששחררו את קבוץ יד מרדכי מידי הפולש המצרי.

 טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-