שמואל ברסלב

שמואל ברסלב (1920-1942)

שמואל נולד במוסקבה, במשפחה שהיתה רחוקה מן המסורת היהודית. ב- 1924 עזבו את תחומי ברית המועצות  ולאחר נדודים השתקעו בוארשה.

שמואל הצטרף לקן השומר הצעיר בורשה בגיל 11. הוא בלט בקן בזכות כשרונותיו האינטלקטואליים המגוונים.

עם פרוץ המלחמה וסגירת הקן הגיע שמואל לוילנה, ומשם, לאחר דיונים רבים, חזר לוארשה, כהחלטתם של שאר חברי התנועה.

בוארשה נרתם שמואל כולו לפעולת ההתחדשות והתמסר במשך שנתיים לעיתונות המחתרת- בהאזנה לרדיו, כתיבת דיווחים על הנעשה בחזית, כתיבת מאמרי ניתוח בהירים ומפוכחים על המצב, הדפסת והפצת העיתונים- שמילאה שני תפקידים: ניעור הנוער מאדישותו ו"להנחיל לשורות הצעירים את האמונה, האהבה והתקווה", וכן אספקת אינפורמציה אמינה ומדוייקת, שהיא "הנשק הסודי של כל מחתרת". נוסף לכך היה בין חברי ארכיון "עונג שבת" בניהולו של עמנואל רינגלבלום.

בשלוש השנים האחרונות לחייו, בתקופת המלחמה והגטו, עשה דרך ארוכה מהדרכה בשומר הצעיר למנהיגות במחתרת וחברות במטה הארגון היהודי הלוחם בוארשה. "דומני שלא היה ניגוד גדול יותר מהניגוד בין שמואל ברסלב לבין הלחימה", כתב ישראל גוטמן. "נטייתו הטבעית היתה לכתיבה, למוזיקה, לטוב וליופי, לחשיבה פילוסופית. היתה בו רגישות לגורל היהודי ולעוול סוציאלי וסדרי חברה מעוותים".

ב- 3 בספטמבר 1942, נפל שמואל ברסלב בעת שיצא  לנסות להציל את חברו ושותפו בהנהגת התנועה ובמחתרת, יוסף קפלן, שנתפס בידי הנאצים.

 

 

קטע ממאמר שפרסם שמואל ברסלב ב"להבות", עיתון המחתרת של השומר הצעיר, ספטמבר 1940:

״בשעה זאת הצו העליון בעולמו של הנוער הוא מלחמת הקיום. נעלמו הנוסחות, נעלמו האידיאלים. צריך לחיות - וזהו זה... בעולמו של הנוער שלטת הסיסמה של אכול ושתה היום. היום אנו חיים, ומי יודע מה יהיה עלינו מחר? על כן הבה נחיה, הבה נשמח בחיים כל עוד אפשר! למה נייגע את המוח במחשבות רחוקות? הצפוי יבוא ממילא, על אפנו ועל חמתנו!... נחטוף ונאכל! ובינתיים הולך הראש ונירכן, הולכת נפש העבד ומתגבשת, והגב משתוחח. בני־הנוער שלנו למדו להסיר כובעים מפני הגרמנים, למדו לחייך חיוך של הכנעה ועבדות. בירכתי הלב לוחשות קנאה והתפעלות עמוקה מן היוהרה הפאשיסטית הקלגסית. ובמעמקי הלב חבוי החלום: להיות כאחר מהם - יפה תואר, הדור, מוצק, שופע בטחון עצמי. כדי שנוכל לבעוט כמותם באין משפט, להכות, לשדוד. לבוז לזולת. כשם שבזים לי עכשיו..."

 

 

 טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-