יוסף קפלן

יוסף קפלן (1913-1942)

מראשי המחתרת היהודית וממייסדי "הארגון היהודי הלוחם" בוארשה.

יוסף נולד בעיר קאליש שבפולין המערבית למשפחה ענייה ששררה בה אווירה חרדית מחמירה. הוא למד ב"חדר" ובישיבה. בגיל מאוחר נכנס לגימנסיה העברית בעיר, אולם הוכרח להפסיק את לימודיו עקב מצבה

הקשה של המשפחה. בנערותו נמשך להשכלה ולתרבות חילונית והצטרף לתנועת "השומר הצעיר" בעירו בהיותו בן 13.

במחצית השנייה של שנות השלושים נמנה עם מנהיגי תנועתו בפולין וחבר ההנהגה הראשית בוארשה. הוא ארגן סמינרים, מחנות קיץ וקיבוצי הכשרה. יוסף השתייך לגרעין "אל על" שעבר הכשרה בקוסטופול ועם עליית חברי הגרעין לארץ הקימו את קיבוץ מענית, פעמים מספר עמד יוסף על סף עליה לארץ אך תמיד התעכב בגלל משימות התנועה שלקח על עצמו.  חברי הקיבוץ בארץ שמרו על קשר עם יוסף קפלן שנשאר בפולין באמצעות אירנה אדמוביץ', מתנועת הצופים הפולנים, שהכירה אותו בעשור האחרון לחייו.

בימים הראשונים למלחמה בתחילת ספטמבר 1939, פנה קפלן עם זרם היוצאים מזרחה והופקד על תחנת מעבר הגבול הבלתי-ליגאלית בלידה, שדרכה עברו פליטים שנמלטו מפולין לליטא העצמאית. בתחילת 1940 חזר מוילנה שסופחה לליטא, לשטחי פולין הכבושים בידי הגרמנים, כדי לרכז את "השומר הצעיר" במחתרת. מעת בואו לוארשה הכבושה הקדיש עצמו כליל לפעילות עניפה במחתרת, עסק בהוצאת עיתונות-המחתרת וייצג את תנועתו מול מוסדות הגטו ובמסגרות כלליות במחתרת היהודית. מכיוון שעבד זמן מה ב"ג'וינט", הצליח לקיים קשרים עם מוסדות יהודיים ועם קינים מרוחקים ולהביא להם עזרה חומרית, עצה ועידוד.

יוסף קפלן שהפך ממש לאב התנועה, לא ידע פחד בנסיעותיו שנערכו בזמן הרדיפות הגדולות, על אף שמראהו היה שמי מובהק. הוא ידע להיחלץ מכל סכנה בכוח בהירות מחשבתו, זריזותו וגמישותו.

מאביב 1942 עסק יוסף קפלן בהקמת גוף לוחם יהודי אנטי נאצי והיה פעיל בגוש האנטי-פאשיסטי בוארשה וביולי 1942 היה ממייסדי "הארגון היהודי הלוחם" בעיר. בימי ההשמדה עסק ב"ייצור" תעודות עבודה גרמניות בשביל פעילי ההגנה היהודית.  

ב-3 בספטמבר 1942, בעיצומו של הגירוש הגדול מוארשה, נתפס קפלן בידי הנאצים. הוא הוחזק זמן מה בכלא "פאביאק" כשחבריו מנסים לשחררו ללא הצלחה. זמן מה לאחר שנתפס נרצח בידי הנאצים.

מותו של יוסף, אף שאירע בעצם ימי הגרוש, עורר התרגשות רבה בגטו. ימים מספר לפני מותו שלח יוסף את מכתבו האחרון לחבריו ובו נאמר: "אל תאמינו לגרמנים, כל הבטחותיהם אינן אלא תחבולות שטן. אם נגזר עלינו למות, נמות בכבוד. התנגדו בכוח ובכל מקום לגרמנים. ארגנו את הנוער, התגוננו, אל תלכו לקרונות".

הממשלה הפולנית בוארשה העניקה לו ביום הזכרון השני למרד גטו וארשה, אות הצטיינות צבאי גבוה. 

כשנודע במענית על הרצחו של יוסף שרר בקיבוץ אבל כבד. בראשית שנות ה-50, במלאת עשור להרצחו נטעה בגבעה סמוכה למענית חורשה לזכרו. בפינת הזכרון שיוחדה ליוסף מעלים מדי שנה ביום הזכרון לשואה ולגבורה את זכרו ומציינים את פעילותו בתנועת השומר הצעיר בגטו ואת גבורתו בלחימה נגד הנאצים.

 טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-