על בונקר מילא 18

 

בונקר מילא 18

 

 

בונקר מילא 18 היה בונקר גדול והסתתרו בו כ-300 אנשים: חבורה מאנשי העולם התחתון של הגטו, אזרחים ולוחמים.

בעלי הבונקר קיבלו את הלוחמים בכבוד רב והקצו להם חדר אחד.

המחנק בבונקר היה גדול והאוויר היה דחוס וחם. בימים היו יוצאים אנשי האי"ל לפעילות לחימה נגד הגרמנים ובלילות היו חוזרים אל הבונקר שהפך למיפקדת הארגון היהודי הלוחם.

 

הלוחם טוביה בוז'יקובסקי מספר על השהות בבונקר:

"הבונקר במילא 18 היה לא רק מקום מקלט לסבל יהודי ובסיס לפלוגות לוחמים; כאן נמצאה המפקדה הראשית של הארגון הלוחם. אותו בונקר מרכזה של תנועת המרי היה: מכאן נמתחו החוטים לכל עמדות הקרב בגיטו, לכאן היו באים הקשרים והלוחמים למסור דינים וחשבונות ומכאן יצאו הוראות של המפקדה.

לילה לילה, אך רד הערב, התחילו חיים חדשים מפכים בעוז בבונקר. הנה פגישת מפקדי הפלוגות: נמסרה תכנית הלילה, כפי שנקבעה ע"י המפקדה. והנה אסיפת הפלוגות, קצרה ענינית: מפקד מוסר לפקודיו את המשימות הקונקרטיות המוטלות על כל אחד. עכשיו רק מתחילה התכונה. מי שמנקה את רובהו, ומי שממלא את תרמילו ומציידו לכל שעת צרה ומי שבודק את נשקו, אם הכל כשורה. והנה כבר עומדים החברים חגורים וחמושים, מוכנים לצאת אל בין החרבות.

 

אף על פי שחייו של אדם ניטל ערכם, זכרנו יפה יפה כל חבר ומקומו; עקבנו אחרי כל קבוצה שיצאה לפעולה מתוך חרדה לגורלה. הרבה עשו ההרכב האינטימי של כל קבוצה והרבה – המבנה החברתי של הארגון. אף מרדכי אנילביץ' תרם תרומה חשובה לעיצוב פני חיינו היומיומיים בבונקר. הוא סייע לא במעט בטיפוח היחסים הטובים בין החברים לבין עצמם ובין הקבוצות של הזרמים השונים.... בכל פינה היה, בא במגע עם כל חבר, מקבל ידיעות מכל מקום- קרב; אף נמלך בדעתו של כל לוחם, קשוב להערותיו על המאורעות והטקטיקה. הכל הכירו אותו ועצם היותו חיזק את כולנו."

 

(טוביה בוז'יקובסקי, "בין קירות נופלים", ע' 62)

 

 טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-