חסידי אומות עולם

חסידי אומות עולם

(מתוך האנציקלופדיה של השואה)

"חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם, תשי"ג (1953), שקיבלה הכנסת, הטיל על רשות הזיכרון להנציח ולהקים יד זכרון ל"חסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת היהודים".

החוק לא קבע הגדרה ברורה ומפורטת למונח חסיד אומות עולם: על פי המקובל בשפת יום יום הכוונה היא לאישיות מוסרית אשר בעת צרה ומבחן נטתה אהדה, חסד ועזרה ליהודים. ואולם בהקשר לחוק זכרון השואה והגבורה ברור הוא, כי לא די באהדה, בחסד ובעזרה, שהרי המחוקק הציב דרישות נשגבות יותר, באומרו: לחסידי אומות עולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים. משמע, לדרגת חסיד אומות עולם במובן החוק ההוא מגיע רק מי שעשה מעשה הצלה של יהודי וזאת מתוך חירוף נפשו.אך באו לפני הועדה מקרים רבים שהעזרה שהוגשה היתה מותנית בתשלום תמורה, לרוב סכומים גדולים, ולא רק לכיסוי הוצאות קיום וכדומה.

הקריטריונים העיקריים להכרת מציל כחסיד אומות עולם הם איפוא שלושה:

1. מעשה הצלה קונקרטי או עזרה בהצלה.                                       

2. הצלה שנעשתה מתוך סיכון עצמי.

3. המציל לא דרש ולא קיבל תמורה בעד מעשה ההצלה.טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-