יום עיון למבוגרים

"ממרדכי אנילביץ' ליד מרדכי - עיצוב זכרון השואה בארץ דרך סיפורו של הקיבוץ"


יום העיון לקבוצות מבוגרים עוסק בעיצוב זיכרון השואה בארץ, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפור הקיבוץ הקרוי על שם מרדכי אנילביץ'.

 

במהלך יום העיון נדון במקומו של סיפור מרד גטו ורשה ושל דמויות המורדים בעיצוב הזהות הישראלית לאורך השנים, בשינויים שעבר סיפורם וסיפור החברה הישראלית.

 


09:00 - 09:15 - התכנסות


09:15 - 10:00 'מפגש מעבר לחשיכה': שיחת פתיחה על עיצוב זיכרון השואה לפי תפיסתו של אבא קובנר


10:00 - 12:00 סיור במוזיאון 'משואה לתקומה', בית הקברות של חללי תש"ח ואנדרטת מרדכי אנילביץ' בדגש על הקשר בין מרד גטו ורשה למלחמת העצמאות כפי שבא לידי ביטוי באתרי ההנצחה בקיבוץ


12:00 - 12:30 הפסקה


12:30 - 13:15 סדנא: מזיכרון קולקטיבי לזיכרון אישי עיצוב דמותם של לוחמי מרד גטו ורשה מנקודת מבטם של אמנים שונים


13:15 - 13:30 הפסקה


13:30 - 14:30 חסידי אומות העולם: מקומם בזיכרון הישראלי הרצאה וביקור בקברו של חסיד אומות העולם קולונל ולדיסלב קובלסקי הקבור בקיבוץ

  טלפון: 08-6720559 052-3923104 פקס:08-6734817 דוא"ל: tym@yadmor.co.il
חפשו אותנו ב-